december 2021

Waarom InkomenSparen ?

Mensen beleggen om uiteenlopende redenen:  

  1. Hoge inflatie en belasting op vermogen compenseren
  2. Negatieve rente op bankrekeningen ontwijken
  3. Opbouw van inkomen om financieel onafhankelijk te worden
  4. Of men vindt het gewoon spannend…

Als het je om de spanning gaat, ga je voor Crypto, toto, online spelen, staatsloterij, e.d..

Voor alle andere redenen kies je voor InkomenSparen.

Hoe werkt het?

Ondanks de hoge koersen op de beurzen, hebben diegenen die in dividend (groei) fondsen hebben belegd in de afgelopen jaren een hoger rendement gehaald dan degenen die met veel handelen koerswinsten hebben gerealiseerd.

Dat komt in eerste instantie door de hoge rendementen op bepaalde typen Amerikaanse aandelen en het daarnaast herbeleggen van dividend. In Amerika is het heel gebruikelijk om te beleggen voor je pensioen. De pensioenen van Amerikaanse bedrijven en overheid zijn namelijk geen vetpot.

Bedrijven die meer dan 90% van hun winst uitkeren genieten van de Amerikaanse overheid fiscale voordelen. Vandaar dat deze fondsen door veel Amerikanen worden gekocht om de maandelijkse rekeningen te betalen.

Naast de doorlopende stroom van inkomsten kan -hoewel geen hoofdzaak- regelmatig worden verdiend aan de stijging van de koersen van de onderliggende waarde. Veel bedrijven waarvan de winsten groeien, investeren dit gedeeltelijk in het eigen bedrijf, waardoor de waarde van het bedrijf -dus ook de koers van het aandeel- groeit.

Slimme beleggers kiezen voor inkomsten en waardestijging. Indien je tijdig begint met het opbouwen van een hoog dividend portefeuille en de inkomsten herbelegd, kan de inkomstenstroom uiteindelijk voldoende groot worden om met vroegpensioen te gaan…

Neem een abonnement:

Onze filosofie

Stel dat je voldoende passief inkomen hebt waarmee je de maandelijkse lasten en daarnaast leuke dingen kunt betalen?

Zou je dan stoppen met werken om alleen nog leuke dingen te doen ? Of zou je doorgaan omdat je werk zo leuk is..

Het leven is kort en wordt doorgaans verdeelt in stadia van : studie, werk en pensioen. Men studeert om een betere functie te krijgen, daardoor meer te verdienen om te kunnen sparen voor de “oude” dag zodat men van het gespaarde vermogen of opgebouwde pensioen kan gaan genieten. Maar wie weet zeker dat die oude dag komt, of dat je dan nog fit genoeg bent om de leuke dingen te kunnen doen…?

De werkzame periode duurt vaak langer dan het pensioen, dus waarom zou je niet eerder stoppen met werken en eerder al dingen doen waar je die dag zin in hebt?

Als je niet in een vermogende familie geboren wordt, de staatsloterij wint of een andere forse financiële meevaller hebt, zul je zelf voor een voldoende passief inkomen moeten zorgen.

Dat kan uitstekend d.m.v. hoog-dividend betalende fondsen. In Amerika is het heel gebruikelijk om voor je eigen pensioen te sparen. Omdat de weinige bedrijfspensioenfondsen en overheidsvoorzieningen geen vetpot zijn.

Daarom geeft de Amerikaanse overheid fiscale voordelen aan beleggingsfondsen die het grootse gedeelte van hun winst uitkeren in de vorm van dividend. De rendementen liggen fors hoger dan de dividenden van Europese aandelen.  

Als je regelmatig een gedeelte van je inkomen investeert in deze hoog dividend fondsen en ook de dividenden herbelegd, gaat de opbouw van je portefeuille -dus inkomen- hard en zal je zien dat de het Grote Genieten eerder kan beginnen !

Neem een abonnement

Waarom Amerikaanse hoog-dividend aandelen?

Er wordt gedacht dat beleggen in hoog dividend aandelen meer risico met zich meebrengt dan beleggen in aandelen voor koerswinst. Daarom neemt men in Europa genoegen met lage dividenden. Velen belegden wel in aandelen zoals Koninklijke Olie met een redelijk dividendrendement. Dit werd op de beurs ook wel het “”weduwen- en Wezenfonds” genoemd; eenmaal kopen en nooit meer naar kijken

Beleggen in hoog dividend aandelen is in Europa -nog- nooit populair geweest. Dit komt mede door onbekendheid en de afwezigheid van veel hoogdividend beleggingsmogelijkheden in Europa. Daarom doet men zelf doen aan “cherry-picking”. Proberen fondsen te kopen waarvan de koers naar verwachting zal stijgen. Deze groeifondsen bieden zelden een interessant dividendrendement. De koerswinst kan ook alleen worden behaald op het moment van verkoop. Timing is dus essentieel en kost doorlopend tijd voor onderhoud van de portefeuille.

In Amerika is dividendbeleggen een stuk gebruikelijker. Dit is omdat niet veel bedrijven pensioenfondsen bezitten en men dus voor het eigen pensioen moet zorgen. Voor kinderen wordt op hun eerste verjaardag al een beleggingsrekening geopend..

De Amerikaanse overheid realiseert zich dat en verleent dus ook fiscale faciliteiten aan bepaalde fondsen die een belangrijk deel van hun inkomsten als dividend uitkeren. Omdat veel Amerikanen van de inkomsten uit hun fondsen afhankelijk zijn, zijn er ook veel fondsen die maandelijks uitkeren. Uiteraard zijn ook uitkering per kwartaal, halfjaar of jaarlijks gebruikelijk.

Niet iedereen heeft genoeg gespaard om in een keer een voldoende grote portefeuille aan te kopen. Vandaar dat het verstandig is om zo vroeg mogelijk ermee te beginnen. Indien men de ontvangen dividenden weer gebruikt om nieuwe fondsen of extra aandelen te kopen en er af en toe wat eigen geld bij legt kan de waarde- en dus dividendopbouw hard gaan. Dit komt door de wet van de samengestelde interest (rente over rente). Door Einstein ook wel het 8e wereldwonder genoemd..

De focus ligt dus op groei van de portefeuille en niet zozeer op groei van de koers van de onderliggende aandelen. De koersen van hoog dividend aandelen kunnen uiteraard wel stijgen, bv door verhoging van het dividend, kans op een overname en verlaging van het risicoprofiel bij gelijkblijvend dividend.

“van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden”. Alhoewel -zoals gezegd- het niet hoofdzaak is om koerswinst te maken, is het af en toe een aandeel met een flinke winst verkopen interessant. Er is een kans dat de opgelopen koers van een aandeel weer zakt naar een niveau wat gebruikelijk is voor fondsen met gelijke waarderingen.. Wij zijn dus wel voorstander van fondsrotatie, d.w.z. een aandeel met een (te) fors opgelopen koers inruilen voor een ander aandeel met eenzelfde koerspotentie, maar altijd met focus op een stabiel dividend. In onze nieuwsbrief attenderen wij u op fondsen in de portefeuille die wij verkoopwaardig achten (en ook de koopwaardige)

Neem een abonnement